Coaching

Personal coaching
Een persoonlijk coachingstraject heeft tot doel het optimale rendement uit iemands talent te halen en de persoonlijke effectiviteit te verhogen. Coaching is ook ter preventie van stressklachten.

Een coachingstraject wordt meestal aangevraagd als cliënt merkt dat zijn persoonlijke effectiviteit op het werk te kort schiet en hij dit wil verbeteren; als er beginnende klachten zijn van overbelasting; als het werken minder vlot verloopt dan verwacht. Doel is de dagelijkse zaken van elke dag op een meer ontspannen, efficiëntere manier en met plezier te kunnen doen. De coaching start met een analyse van de huidige werk- en privésituatie en het onderzoeken wat de concrete doelen zijn die cliënt wil bereiken. Coaching is een intensief leerproces om te komen tot gewenste gedragsverandering, gericht op de toekomst.

Een traject bestaat in principe uit 5 sessies en kan zo nodig verlengd worden.

Teamcoaching
Teamcoaching is een bedrijfsgerichte coaching voor allerlei vormen van samenwerking zoals: directeuren grootaandeelhouders van MKB´s, maatschappen en teams. De coaching wordt meestal ingezet als (één van) de ondernemer(s) om psychische redenen arbeidsongeschikt is (zijn) geworden; als er een niet optimale verdeling is van rollen en taken; als er samenwerkingsproblemen zijn; voor het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie.

Na de analyse van de problematiek (zie verder bij bemiddeling bij arbeidsproblemen) kan er een teamgerichte coaching plaatsvinden, gericht op concreet vastgestelde doelen.

De duur van de teamcoaching is afhankelijk van de vraagstelling en wordt vooraf besproken en geoffreerd.

Plaats een reactie