Over de Praktijk

Psychologie/Coaching

Bij psychische klachten die het werken belemmeren is professionele hulp van belang om snel te herstellen en/of te re-integreren in het arbeidsproces.

Psychologische begeleiding is gericht op de persoon en diens belevingswereld, maar ook op zijn werk- en privé-omgeving. Bij de psychologische interventies wordt gebruik gemaakt van methoden uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie. Mogelijk wordt EMDR ingezet na het meegemaakt hebben van een trauma.

Afhankelijk van de zwaarte en de intensiteit van de problematiek en of cliënt al of niet arbeidsongeschikt is, wordt een psychologische begeleiding dan wel coaching gegeven.

Coaching wordt ingezet bij het ontstaan van psychische klachten of problemen met werk en als preventie ter voorkoming van uitval op het werk.

U kunt bij de psychologiepraktijk terecht voor psychische klachten zoals:

 • stressklachten vanwege problemen thuis en op werk
 • overbelasting en burn out
 • psychosociale problemen
 • depressieve klachten, somberheid
 • angstklachten, hyperventilatie
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • problemen met werk
 • vragen over beroepskeuze en loopbaan

 

Arbeidsmediation

Als de samenwerking tussen partijen niet meer soepel verloopt of als er conflicten zijn op de werkvloer, worden mensen beperkt in hun functioneren, raken ze zelfs mogelijk arbeidsongeschikt of stagneert de werkhervatting. Dit kan voorkomen tussen medewerkers onderling, werknemer en leidinggevende/werkgever, in een team, maatschap of vakgroep, of in een familiebedrijf.

Mediation door een bedrijfspsycholoog-mediator kan in bovenstaande gevallen op een deskundige, neutrale manier het gesprek tussen partijen weer op gang brengen en betrokkenen helpen om tot een acceptabele oplossing te komen.

U kunt voor mediation terecht voor de volgende conflicten en problemen:

 • arbeidsconflicten op de werkvloer
 • arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een conflict
 • samenwerkingsproblemen in een team, afdeling, familiebedrijf, maatschap of vakgroep
 • ongewenste omgangsvormen (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie)

Colette heeft zich voor het uitvoeren van haar mediations aangesloten bij Resolute Mediations, www.resolute-mediations.nl