Tarieven

Psychologische begeleiding, Coaching
De hoogte van het uurtarief, het aantal sessies en de mogelijke kosten worden met opdrachtgevers/particuliere cliënten vooraf besproken en in een offerte aangeboden. Bepalende factoren zijn: zakelijk of particulier traject en de complexiteit. Tevens is van belang of er ondersteunend diagnostisch (test)onderzoek nodig is, of er intensief overleg nodig is met bedrijfsarts, andere behandelaar(s), huisarts of adviseur(s) e.d. Voor een intakeverslag wordt 1 uur in rekening gebracht.
Een psychologische begeleiding omvat 8 à 12 sessies, een personal coachingstraject 5 sessies, en bij teamcoachingstraject is het aantal sessies afhankelijk van de vraagstelling.
AGB-code zorgverleners: 94-009174

Beroepskeuze- en loopbaanonderzoek, Arbeidspsychologisch onderzoek en Belastbaarheidsonderzoek
Bij deze onderzoeken wordt vooraf, dan wel na de intake (m.n. bij belastbaarheidsonderzoek) een offerte uitgebracht. Bepalend zijn vooral de vraagstelling, de daarvoor benodigde modules van het onderzoek (intelligentie-onderzoek, beroeps- en loopbaanonderzoek, managementstijlonderzoek, neuropsychologische screening, aanvullend psychiatrisch onderzoek) en het benodigd overleg met behandelaar(s)/werkgever/partner e.d.

Mediation
Ook hier wordt vooraf  met de opdrachtgever(s) de tarieven en de kosten besproken. Deze worden in een offerte vastgelegd. De complexiteit van het traject en het aantal personen dat betrokken is, zijn bepalend.

KvK-nummer: 62376500

De werkzaamheden vallen onder de Algemene Betalingsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor het werkveld Arbeids- en Organisatiepsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zie Algemene Leveringsvoorwaarden en Algemene Betalingsvoorwaarden.