Colette Busch-Verbeek

Colette Busch-Verbeek is oprichter van Colette Busch Psychologie.

Zij studeerde psychologie in Leuven en Tilburg, met afstudeerrichting neuropsychologie. Zij heeft aanvullende cursussen gevolgd op het gebied van oplossingsgerichte therapie, systeemtheorie, management en organisatie. Zij heeft de mediationopleiding en de specialisatie tot arbeidsmediation gevolgd bij de Merlijn Groep in Nuland.
Ze was 6 jaar werkzaam in de gezondheidszorg als HRM-adviseur en intern organisatie-en beleidsadviseur. (VZA Verenigd ZiekenVervoer Amsterdam / Willem van den Bergh Noordwijk)

Vervolgens heeft zij 6 jaar als consultant/bedrijfspsycholoog advies- en ad interim werkzaamheden verricht in de profit en de nonprofit (gezondheidszorg) sector. Haar werkzaamheden richtten zich op het gebied van HRM-management, inzet van personeel, werving en selectie van hoger management, assessment en loopbaanadvies. (Gruijters, Vercauteren & Partners / Candat Executive Match / Modics)

Zij specialiseerde zich verder in de arbeidspychologie waarbij het functioneren van de werknemer/ondernemer in zijn werkomgeving centraal staat. Zij heeft als senior psycholoog/mediator ruim 12 jaar gewerkt bij Ascender, een psychologisch adviesbureau dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan zowel het gezond functioneren van individuen en teams, als aan een gezonde werkomgeving. Zij werkte van daaruit o.m. voor de grote AOV-verzekeringsmaatschappijen en 10 jaar als bedrijfspycholoog voor DAF Trucks. Zij richtte zich op individuele psychologische begeleidingen (re-integratietrajecten) en coaching, loopbaanadvies en -begeleiding, belastbaarheidsonderzoek bij stagnerende re-integratie, mediation en teamcoaching. Doelgroep: zelfstandig ondernemers verwezen door AOV-verzekeraars, werknemers verwezen door bedrijfsartsen en werkgevers (HRM).

Zij werkt sinds 2015 als zelfstandig psycholoog/mediator vanuit Colette Busch Psychologie en Colette Busch Mediation.
Zij is tevens sr. associate consultant voor Ascender en voor het gelieerde expertisebureau Birdview Expertises, psychologische en psychiatrische expertises.

Ook is Colette als coach verbonden aan Coaching Nederland.

Colette is sinds 2012 (arbeids-)mediator. Zij richt zich als psycholoog-mediator op het oplossen van een vastgelopen samenwerking en conflictsituatie in de arbeidssituatie. Zij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces gericht op het oplossen van een conflict tussen partijen. Verdere informatie over mediation, de Mediation federatie Nederland (MfN) en MfN-register: zie  www.mediatorsfederatienederland.nl en www.mfnregister.nl

Colette is partner bij Resolute Mediation sinds mei 2018.

Zij heeft ervaring met en werkt voor uiteenlopende sectoren: bank- en verzekeringswezen, profit (industrie, MKB) en non-profit (gezondheidszorg, opleidingsinstituten).

Kwalificaties:

  • Neuropsycholoog
  • Registerpycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie
  • Registerpycholoog NIP/ Arbeid en Gezondheid
  • Psycholoog NIP
  • MfN registermediator

thumbnail logos